Oferta

Zakres świadczonych usług

POMIARY ZA POMOCĄ ANALIZATORÓW SIECI

 • ocena jakości energii elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 50160 lub rozporządzeniem systemowym

 • weryfikacja zapotrzebowania obiektu na moc czynną w celu precyzyjnego określenia mocy umownej

 • sporządzenie bilansu mocy pojedynczych odbiorników i obwodów oraz całych instalacji

 • sprawdzenie poprawności doboru, a także nastaw wyzwalaczy aparatury zabezpieczeniowej

 • zdiagnozowanie przyczyny nieprawidłowej pracy różnego rodzaju urządzeń i systemów

 • diagnostyka lub weryfikacja poprawności działania zespołów prądotwórczych i zasilaczy bezprzerwowych

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

 • profesjonalny dobór

 • szczegółowy projekt

 • montaż i instalacja

 • konfiguracja i uruchomienie

 • szkolenie obsługi

 • coroczne przeglądy

 • pełny serwis

OBSŁUGA STACJI TRANSFORMATOROWYCH

 • kontrola stanu dokumentacji, budynku, urządzeń, aparatury, ogrodzeń, osłon, barier, tablic i tabliczek

 • sprawdzenie połączeń głównych torów prądowych, sprzątanie pomieszczeń i komór transformatorowych

 • pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej i transformatorów

 • badania termowizyjne

ZASILANIE AWARYJNE I GWARANTOWANE

 • pomoc w zdefiniowaniu wymagań aplikacji i dobór optymalnego rozwiązania

 • przygotowanie szczegółowej koncepcji i specyfikacji technicznej

 • wsparcie przy opracowywaniu odpowiednich dokumentacji branżowych

 • współpraca z uprawnionymi projektantami i specjalistami innych branż, w tym Data Center

W przypadku problemów związanych z jakością energii elektrycznej lub ciągłością jej dostaw zapraszamy do kontaktu.

Oferta - zakres świadczonych usług - ORKANUM - ENERGIA