O firmie

ORKANUM – ENERGIA to kadra wykwalifikowanych inżynierów elektryków świadomych tego jak ważna dla prowadzonej działalności biznesowej może okazać się jakość energii elektrycznej i ciągłość jej dostaw.

Podstawowym celem spółki jest pomoc Klientom w poszukiwaniu przyczyn i środków zaradczych na różnego rodzaju problemy związane z zasilaniem w energię elektryczną.

Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na wciąż wzrastające potrzeby w zakresie niezawodności, oszczędności energii elektrycznej, optymalizacji zajmowanej powierzchni, ochrony środowiska naturalnego.

Oferujemy usługi w zakresie pomiarów za pomocą analizatorów sieci, kompensacji mocy biernej, obsługi stacji transformatorowych, zasilania awaryjnego i gwarantowanego.

Pracownicy spółki uczestniczą w szkoleniach i konferencjach, także jako prelegenci. Są autorami artykułów o tematyce technicznej. Posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne oraz inne certyfikaty.

Spółka dysponuje zaawansowanym sprzętem pomiarowym posiadającym ważne świadectwa wzorcowania.

Siedziba spółki znajduje się w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Okrzei 9, lokal użytkowy 1, w województwie śląskim.

W przypadku problemów związanych z jakością energii elektrycznej lub ciągłością jej dostaw zapraszamy do kontaktu.

ORKANUM - ENERGIA