Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników strony internetowej (www.orkanum-energia.pl) prowadzonej przez ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. (dalej: Administrator Danych Osobowych) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Okrzei 9, lokal użytkowy 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000606676, posiadającą nr NIP 6292474215 i nr REGON 363915646, o kapitale zakładowym 40 000,00 PLN.

II. Dane osobowe

ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prowadzona strona internetowa (www.orkanum-energia.pl) była przejrzysta w obsłudze. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie internetowej (www.orkanum-energia.pl) wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek) oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziecie Państwo proszeni w formularzu kontaktowym, są niezbędne w celu realizacji usługi (nawiązania kontaktu przez konsultanta). Podanie danych jest dobrowolne. ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. nie zamierza udostępniać Państwa danych stronom trzecim, w tym przekazywać ich do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy obowiązującego prawa. Dane nie podlegają profilowaniu i będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dotyczą, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość nawiązaniu kontaktu przez konsultanta.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Pliki cookies (ciasteczka)

Dane zawarte w plikach cookies (ciasteczkach) są automatycznie zbierane podczas korzystania ze strony internetowej (www.orkanum-energia.pl). Cookies (ciasteczka), są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu.

Pliki cookies (ciasteczka) są nieszkodliwe dla komputera, internauty, czy też jego danych. Warunkiem działania plików cookies (ciasteczek) jest ich akceptacja przez oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarkę) i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach przeglądarka domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w wykorzystywanym urządzeniu. Jednakże w jej ustawieniach można dokonać zmian dotyczących plików cookies (ciasteczek), w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w wykorzystywanym urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies (ciasteczek) dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Strona internetowa (www.orkanum-energia.pl) lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies (ciasteczek) nie działać poprawnie. Poniższej przedstawiono podstawowe rodzaje, nazwy i cele stosowania plików cookies (ciasteczek), których usunięcie nie spowoduje utrudnień w korzystaniu ze strony internetowej (www.orkanum-energia.pl).

Rodzaj, nazwa i cel stosowania plików cookies (ciasteczek):

  • PLIKI SESYJNE [np. qtrans_cookie_test, WP-cookie-info, icl_current_language (WordPress)] – przechowywanie informacji identyfikacyjnych sesji użytkownika i aktualnej wersji językowej;

  • PLIKI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH [np. PREF, testcookie, khcookie, NID, SNID, _utma, _utmb, _utmc, _utmz] – Google Maps, Google Analytics, Reklamy Google – zbieranie anonimowych statystyk, więcej na: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/.

Wiadomości i kontakt telefoniczny

ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości lub kontaktu telefonicznego mającego na celu przekazanie informacji odnoszących się jedynie do, przesłanego za pomocą formularza kontaktowego, zgłoszenia lub zapytania.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom strony internetowej (www.orkanum-energia.pl) przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy ma prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Użytkownik strony internetowej (www.orkanum-energia.pl) ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt na adres e-mail podany na stronie internetowej (biuro@orkanum-energia.pl). ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany „Polityki Prywatności”

ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Polityce Prywatności”. Każdego użytkownika strony internetowej (www.orkanum-energia.pl) obowiązuje jej aktualna wersja. O zmianach „Polityki Prywatności” ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. będzie informować na stronie internetowej (www.orkanum-energia.pl).

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do „Polityki Prywatności” ORKANUM – ENERGIA Sp. z o.o. prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronie internetowej (biuro@orkanum-energia.pl).