Obniżenie rachunków za energię elektryczną

W obecnych czasach koszt energii elektrycznej ma niezwykle istotny wpływ na opłacalność prowadzenia działalności biznesowej. Niezależnie czy dotyczy to mikroprzedsiębiorstwa czy korporacji. Zużycie dostarczanej do obiektu energii elektrycznej mierzone jest w kilwatogodzinach [kWh] za pomocą specjalnych liczników (układu pomiarowego).

 Dostawa i pomiar ilości energii elektrycznej (OE)

W zależności od sytuacji, sposobów na obniżenie rachunków za energię elektryczną może być wiele. Do najczęściej stosowanych zaliczamy:

Moc bierna jest niezbędna dla prawidłowego działania różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, jednak jej przesył (szczególnie przy niskim współczynniku mocy) bywa nieracjonalny i może być bardzo kosztowny. Ponadnormatywny pobór, a więc zwiększenie wysokości rachunków za energię elektryczną, występuje zwykle wtedy gdy wartość pobranej mocy biernej indukcyjnej przekracza 40% wartości pobranej mocy czynnej. Wyższych opłat dodatkowych można spodziewać się w przypadku oddawania do sieci zasilającej mocy biernej pojemnościowej. W zależności od tego z jakim charakterem odbiorników energii elektrycznej mamy do czynienia, poprawa współczynnika mocy, a więc kompensacja mocy biernej indukcyjnej odbywa się zwykle za pomocą kondensatora lub baterii kondensatorów, a kompensacja mocy biernej pojemnościowej za pomocą dławika lub baterii dławików. Przy czym, kondensator to element elektryczny zbudowany z przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem. Dławik to z kolei element elektryczny zbudowany z przewodnika nawiniętego na rdzeń o odpowiednim kształcie wykonany z materiału magnetycznego, diamagnetycznego lub ferromagnetycznego. Kompensacji mocy biernej można dokonywać także za pomocą maszyn synchronicznych (głównie w dużych zakładach produkcyjnych), a więc silników lub prądnic pracujących zwykle na biegu jałowym – bez obciążenia. Regulacja wartości współczynnika mocy odbywa się za pomocą prądu wzbudzenia (przy niedowzbudzeniu kompensator ma charakter odbiornika indukcyjnego, przy przewzbudzeniu pojemnościowego, a w stanie pośrednim rezystancyjnego).

Jednym z najprostszych sposobów na ograniczenie przekroczeń tak zwanej mocy umownej zadeklarowanej w umowie o sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych, a więc dodatkowych opłat, jest zastosowanie „strażnika mocy umownej”. Układ minimalizuje ryzyko ponadnormatywnego poboru mocy czynnej poprzez wczesne ostrzeganie pracowników służb utrzymania ruchu lub też wyłączanie zasilania odbiorników energii elektrycznej. Jednak tylko tych, których działanie nie jest w danym momencie konieczne, a przede wszystkim nie spowoduje ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.

Wymiana energochłonnych odbiorników na energooszczędne, w zależności od ich ilości i mocy, może przyczynić się do znacznego obniżenia wysokości rachunków za energię elektryczną. Zalecane jest stosowanie efektywnych źródeł światła oraz innych nowoczesnych urządzeń, których sprawność, czyli stosunek mocy użytecznej do mocy pobieranej jest zgodna z dzisiejszymi standardami).

W celu potwierdzenia konieczności kompensacji mocy biernej, ograniczenia przekroczeń mocy umownej czy też wyeliminowania odbiorników energochłonnych, a następnie wyboru optymalnych rozwiązań – zapraszamy do kontaktu.