Wysokie rachunki za energię elektryczną

Energia elektryczna jest towarem (produktem) będącym przedmiotem handlu. Jej zakup przez klienta indywidualnego, firmę czy też instytucję jest nierozerwalnie związany z koniecznością przesyłu. Energia elektryczna jest więc przesyłana od wytwórcy (np. z elektrowni) do poszczególnego nabywcy. Jej zużycie u końcowego odbiorcy mierzone jest w kilwatogodzinach [kWh] za pomocą specjalnych liczników (układu pomiarowego).

Przesył energii elektrycznej (ORKANUM - ENERGIA)

Przyczyn otrzymywania wysokich rachunków za energię elektryczną może być wiele. Do najczęściej spotykanych zaliczamy:

Kosztowny pobór mocy biernej (niezbędnej dla prawidłowego działania różnego rodzaju urządzeń elektrycznych) występuje zwykle wtedy gdy wartość pobranej mocy biernej indukcyjnej przekracza 40% wartości pobranej mocy czynnej. Znacznie większych opłat dodatkowych można spodziewać się w przypadku oddawania do sieci zasilającej mocy biernej pojemnościowej np. na skutek nieprawidłowej pracy układu kompensacji.

Za przekroczenia mocy umownej, a więc z tytułu nadwyżki pobranej mocy czynnej ponad wartość zadeklarowaną w umowie o sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych, również naliczane są dodatkowe opłaty. Jeśli przekroczenia występują często należy przede wszystkim dokonać ponownej weryfikacji zapotrzebowania na moc czynną.

Stosowanie energochłonnych odbiorników również nie jest bez znaczenia dla wysokości rachunków za energię elektryczną. Są to głównie nieefektywne źródła światła, czy też wyeksploatowane urządzenia, których sprawność, czyli stosunek mocy użytecznej do mocy pobieranej, odstaje od dzisiejszych standardów.

Zalecana jest stała kontrola efektywności wykorzystania urządzeń elektrycznych, a w przypadku wyższych rachunków należy niezwłocznie zdiagnozować przyczynę naliczania dodatkowych opłat. Zapraszamy do kontaktu.