„Budowa i działanie statycznego zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym i baterią akumulatorów chemicznych”

W sierpniu 2018 roku w „Instalacjach elektrycznych w praktyce” wydawnictwa Wiedza i Praktyka ukazał się artykuł pt. „Budowa i działanie statycznego zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym i baterią akumulatorów chemicznych”, którego autorem jest nasz pracownik Wiktor Suliga. Tekst poświęcony jest przykładowemu rozwiązaniu wyposażonemu w zasobnik elektromechaniczny i możliwość pod-łączenia dodatkowej baterii akumulatorów chemicznych. Przedstawia jego budowę i działanie.


VIII.18 (OE)