Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne zapewnia najczęściej pojedynczy zespół prądotwórczy (tj. silnik spalinowy + prądnica synchroniczna wraz z osprzętem) lub ich zestaw przeznaczony do pracy równoległej.

Norma ISO 8528-1:2005 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets. Part 1: Application, ratings and performance, definiuje cztery kategorie klasyfikacji zespołów prądotwórczych ze względu na generowaną moc w stosunku do czasu pracy i charakterystyki obciążenia (ESP, PRP, LTP, COP).

ESP (ang. Emergency Standby Power) – kategoria klasyfikacji, według której zespół prądotwórczy przeznaczony jest do pracy jako źródło zasilania awaryjnego w przypadku niedostępności zasilania z sieci elektroenergetycznej (obciążenie zmienne). Podana przez producenta moc znamionowa jest wartością maksymalną (brak możliwości przeciążenia). Średnia dopuszczalna moc oddawana w ciągu doby wynosi 70% mocy znamionowej. Zespół prądotwórczy musi zapewnić zasilanie podczas awarii sieci elektroenergetycznej (bez względu na czas jej trwania) pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań serwisowych producenta.

PRP (ang. Prime Power) – kategoria klasyfikacji, według której zespół prądotwórczy przeznaczony jest do pracy jako źródło zasilania podstawowego zamiast zasilania z sieci elektroenergetycznej (obciążenie zmienne). Podana przez producenta moc znamionowa nie jest wartością maksymalną (możliwość przeciążenia, do 10% przez 1h/12h pracy ciągłej). Średnia dopuszczalna moc oddawana w ciągu doby wynosi 70% mocy znamionowej. Zespół prądotwórczy musi zapewnić zasilanie przez czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań serwisowych producenta.

LTP (ang. Limited-Time running Power) – kategoria klasyfikacji, według której zespół prądotwórczy przeznaczony jest do pracy w celu dostarczania mocy do sieci elektroenergetycznej w ramach porozumień finansowych (obciążenie stałe), np. do pokrywania szczytów obciążenia. Norma nie określa możliwości przeciążenia, natomiast dopuszcza by moc oddawana wciągu doby wynosiła 100% mocy znamionowej. Zespół prądotwórczy musi zapewnić zasilanie przez czas określony, do 500 godzin rocznie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań serwisowych producenta.

COP (ang. Continuous Power) – kategoria klasyfikacji, według której zespół prądotwórczy przeznaczony jest do pracy w celu zapewnienia ciągłego zasilania (obciążenie stałe), głównie w układzie tzw. elektrowni systemowej (kilka jednostek pracujących równolegle w celu zapewnienia minimalnej mocy wymaganej). Norma nie określa możliwości przeciążenia, natomiast dopuszcza by moc oddawana w ciągu doby wynosiła 100% mocy znamionowej. Zespół prądotwórczy musi zapewnić zasilanie przez czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań serwisowych producenta.

Zespół prądotwórczy (OE)

Należy pamiętać o tym, że przekroczenie podanej mocy znamionowej zespołu prądotwórczego może spowodować odcięcie dopływu paliwa do silnika spalinowego napędzającego prądnicę synchroniczną, co w konsekwencji doprowadzi do przerwania dostaw energii elektrycznej do zasilanych odbiorów.

Dobierając moc zespołu prądotwórczego należy dokładnie przeanalizować charakter pracy odbiorników energii elektrycznej, które mają być zasilane za jego pomocą (nie powinien być obciążany skokowo – zwykle maksymalnie do wartości 60-70% podanej mocy znamionowej).

Zespół prądotwórczy może być przeznaczony do instalacji na zewnątrz obiektu, a więc dostarczony w obudowie dźwiękochłonnej lub w wersji kontenerowej. W obu przypadkach jest to kompletne rozwiązanie zarówno pod względem elektrycznym jak i sanitarnym.

Zespół prądotwórczy może być przeznaczony do instalacji wewnątrz obiektu, w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, które należy wyposażyć w odpowiednią instalację elektryczną wraz z rozdzielnicą lub tablicą potrzeb własnych, oświetleniem, gniazdami wtykowymi oraz instalację sanitarną (czerpnię świeżego powietrza i wyrzutnię ogrzanego powietrza, układ odprowadzenia spalin). W niektórych przypadkach także w dodatkowy, rozbudowany układ paliwowy.

Nie można instalować zespołu prądotwórczego w miejscu niebezpiecznym pod względem pożarowym i w każdym przypadku należy opracować instrukcję jego współpracy z siecią elektroenergetyczną.

W przypadku konieczności zastosowania zespołu prądotwórczego lub ich zestawu przeznaczonego do pracy równoległej – zapraszamy do kontaktu.