Odbiorniki energooszczędne

Znaczącym poborem energii elektrycznej, w różnego rodzaju obiektach (w tym w zakładach produkcyjnych), charakteryzuje się oświetlenie – źródła światła. W celu jego ograniczenia należy stosować rozwiązania energooszczędne, ale przede wszystkim właściwie dobrane do konkretnych potrzeb i warunków pracy. Obecnie jest wiele możliwości. Można zastosować halogeny, świetlówki, czy też lampy LED (ang. light-emitting diode).

Energooszczędne źródło światła (OE)

Asynchroniczne silniki prądu przemiennego zużywają ponad 50% całej energii elektrycznej konsumowanej przez przemysł, stąd też ich sprawność jest bardzo istotnym parametrem, który uległ znaczącej poprawie na przestrzeni ostatnich kilku lat. W większości zakładów wciąż stosowane są jednak maszyny o wysokiej energochłonności. 22 lipca 2009 roku Komisja (WE) przyjęła Rozporządzenie nr 640/2009 w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu. W związku z tym, na terenie Unii Europejskiej wprowadzone zostały jednoznaczne wymogi prawne dotyczące efektywności energetycznej trójfazowych asynchronicznych silników prądu przemiennego sprzedawanych na rynku wspólnotowym. Niezbędną klasyfikację wprowadza norma PN-EN 60034-30-1:2014 Maszyny elektryczne wirujące. Część 30-1: Klasy sprawności silników prądu przemiennego bezpośrednio zasilanych z sieci (Kod IE). Na mocy Rozporządzenia nr 640/2009 od dnia 16 czerwca 2011 roku maszyny o mocy 0,75–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie IE2 (podwyższona sprawność). Od dnia 1 stycznia 2015 roku maszyny o mocy 7,5–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie IE3 (wysoka sprawność) lub IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej. Z kolei od dnia 1 stycznia 2017 roku maszyny o mocy 0,75–375 kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3 lub IE2 przy założeniu zastosowania w układzie napędowym o regulowanej prędkości obrotowej.

Zasilacze bezprzerwowe jako źródła zasilania gwarantowanego obecne są w wielu obiektach biurowych, szpitalach, zakładach przemysłowych i praktycznie w każdej „serwerowni”. Nierzadko wciąż użytkowane są urządzenia o sprawności znacznie poniżej obecnych standardów. Zastosowanie trójfazowych zasilaczy bezprzerwowych charakteryzujących się tym parametrem wyższym jedynie o 1% (0,01) pozwala na zauważalne obniżenie kosztów związanych z ich eksploatacją.

Wzór nr 10 (OE)

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenia tego typu niemal w każdym przypadku przekłada się także na koszty wynikające z konieczności instalacji, a także eksploatacji klimatyzacji i wentylacji. Zastosowanie zasilacza bezprzerwowego o mocy 20 kW i sprawności wynoszącej 95,0% (0,95) w miejscu urządzenia o takiej samej mocy i sprawności 94,0% (0,94) pozwala na zaoszczędzenie w skali roku 1098,42 PLN (obniżenie kosztów eksploatacji o prawie 18%).

Wzór nr 11 (OE)

W celu potwierdzenia konieczności wyeliminowania odbiorników energochłonnych i zastąpienia ich energooszczędnymi niezbędne jest wykonanie odpowiednich pomiarów i ich szczegółowa analiza. Zapraszamy do kontaktu.