„Budowa i działanie strażnika mocy umownej”

We wrześniu 2018 roku w „Instalacjach elektrycznych w praktyce” wydawnictwa Wiedza i Praktyka ukazał się artykuł pt. „Budowa i działanie strażnika mocy umownej”, którego autorem jest nasz pracownik Wiktor Suliga. Tekst wyjaśnia, na czym polega oraz czemu służy bieżąca kontrola pobieranej mocy czynnej. Opisuje, czym tak naprawdę są gotowe rozwiązania typu „strażnik mocy umownej” (co stanowi ich wyposażenie) oraz zestawia ich funkcje z możliwościami współczesnych tablicowych analizatorów sieci.

IX.18 (OE)