„Budowa i działanie statycznego zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym”

W lipcu 2018 roku w „Instalacjach elektrycznych w praktyce” wydawnictwa Wiedza i Praktyka ukazał się artykuł pt. „Budowa i działanie statycznego zasilacza bezprzerwowego z zasobnikiem elektromechanicznym”, którego autorem jest nasz pracownik Wiktor Suliga. Tekst poświęcony jest rozwiązaniom wyposażonym w zasobnik elektromechaniczny. Przedstawia budowę i działa-nie statycznego zasilacza bezprzerwowego typu FUPS oraz odpowiednio doposażonego staty-cznego zasilacza bezprzerwowego typu UPS. Wyjaśnia, co skrywa się pod pojęciem „koło zamachowe” (ang. Flywheel) i opisuje dwie konstrukcje – te spotykane zdecydowanie najczęściej.


VII.18 (OE)